Search

AVGASRENINGSSYSTEM FÖR FARTYGSMOTORER

Läs mer

Daphne Technology Video

Play this video

FÖRDELAR MED DAPHNE TECHNOLOGY

Ship image
1 of 5

AKTUELLA PROBLEM I EU OCH VÄRLDEN warning icon

Sjötransporter är en viktig del av den globaliserade ekonomin, och över 90 % av världens handelsutbyte sker via sjöfarten. Enligt europeiska kommissionens Climate Action (1) släpper globala sjötransporter varje år ut omkring 1 000 miljoner ton CO2, 15 miljoner ton svaveloxider (SOx) och 25 miljoner ton kväveoxider (NOx). Läs mer

Ship image
1 of 5

AKTUELLA PROBLEM I EU OCH VÄRLDEN warning icon

Luftföroreningar från sjöfarten påverkar EU-medborgares hälsa, särskilt nära viktigare fartygsrutter, och har en påtaglig inverkan på miljön. Läs mer

Ship image
1 of 5

AKTUELLA PROBLEM I EU OCH VÄRLDEN warning icon

International Maritime Organization har formulerat standarder för kontroll av emissioner från handelsfartyg: de kräver en minskning till år 2020 av svaveloxid (SOx) med 85 % och kväveoxid (NOx) med 80 %. Läs mer

Ship image
1 of 5

AKTUELLA PROBLEM I EU OCH VÄRLDEN warning icon

Den för närvarande mest genomförbara lösningen kombinerar katalysatorteknik för att reducera NOx och ett byte till dyra bränslen med litet svavelinnehåll för att reducera SOx. Medan bränsle med litet svavelinnehåll uppfyller kraven för fartyg, bildas ytterligare CO2 under raffineringen.
Läs mer

Ship image
1 of 5

AKTUELLA PROBLEM I EU OCH VÄRLDEN warning icon

Den alternativa lösningen är gastvättare, men ur ett miljöperspektiv uppfyller de nu tillgängliga gastvättarna bestämmelsernas krav när det gäller att minska luftföroreningarna men släpper ut infångad SOx i havet, vilket bidrar till surgörningen av havsvattnet. Läs mer

VÅR LÖSNING/VÅRT VÄRDEERBJUDANDE

Daphne Technology säljer nanoteknikbaserade, katalysatorfria, torra avgastvättare (air pollution reduction technology, teknik för minskning av luftföroreningar), som gör det möjligt för fraktfartyg att uppfylla kraven i de IMO-föreskrifter om emissioner som börjar gälla år 2020 och att ändå samtidigt använda tjockolja.

Daphne Technology bygger för närvarande fabriker och söker investeringar från sjöfartsföretag. Vi projekterar att år 2023 ha utrustat uppskattningsvis 120 fartyg med vår teknik. Kostnaden för att uppfylla kraven i IMO-föreskrifterna uppskattas till 250 miljarder USD utifrån byte till marin dieselbrännolja.

SulPure en Dry Scrubber utvecklad av Daphne Technology SA - Logo

Vi har tagit fram ett nytt slags system för kontroll av utsläpp till luften – ett som är enkelt att installera, kostnadseffektivt och grönare.

Läs mer

SENASTE NYTT

news img 1

Daphne Technology awarded with a high...

Early Metrics, assesses the growth potential of innovative ventures of startups and innovative SMEs. They have awarded Daphne Technology with top 30% score among 3500+ rated companies! Daphne Technology has a ’full mastery of all […]

Läs mer
news img 1

Coronavirus : Build your mask with our...

Due to Coronavirus, we started the production of health care products Visors and Hand Sanitizer. Volvo uses Daphne designs to help fight the virus.

Läs mer
news img 1

Volvo uses Daphne’s design to...

While we normally specialize in the treatment of exhaust gases, in the time of crisis our Design team decided to help protect workers from COVID-19. Our visor mask design was approved by Gothenburg healthcare region […]

Läs mer